Dlaczego żony oszukują?

Wiele badań przeprowadzonych przez współczesnych psychologów i po prostu obserwujących życie zwykłych ludzi wskazuje, że zdrada jest dziś bardzo częstym zjawiskiem, chociaż w niektórych kulturach takie zachowanie jest nadal uważane za poważne przestępstwo.

Według statystyk mężczyźni częściej odchodzą na bok, ale zdrada żony przez męża od dawna przestała być czymś niezwykłym.

Kilka wieków temu niewierne kobiety zostały surowo potępione przez społeczeństwo, a nawet ukarane, ale od tego czasu świat wstrząsnęła rewolucja kulturalna, która odbyła się pod auspicjami wolności osobistej manifestacji.

Dzisiaj obraz relacji i wartości rodzinnych całkowicie się odwrócił. Sytuacja, w której jedno z małżonków ma z boku stosunek seksualny, jest już charakterystyczna dla wielu związków małżeńskich. Smutne statystyki pokazują, że około 40% kobiet nie pozostaje wiernych swoim mężom.

Co więcej, coraz częściej można spotkać sytuacje, w których ludzie praktykują tak zwane „wolne relacje” w małżeństwie, to znaczy żona zmienia się za zgodą męża i odwrotnie. Jeśli niewierność małżonka nagle się otworzy, może dojść do prawdziwej tragedii, gdy wszyscy jej członkowie cierpią z powodu zniszczenia rodziny.

Bardzo trudno jest zrozumieć przyczyny spadku wartości moralnych i rodzinnych w każdym przypadku, jednak warto spróbować, jeśli w grę wchodzi twoje życie rodzinne.

Możliwe motywy kobiecego cudzołóstwa

Jeśli chodzi o pytanie, dlaczego w życiu rodzinnym kobiety nagle zdrada męża staje się możliwa, trudno jest zastosować się do jakiejkolwiek konkretnej powszechnej opinii.

Psychologowie uważają, że najczęściej, rozpoczynając cudzołóstwo, zamężna kobieta kieruje się następującymi motywami:

  1. niezadowolenie z własnego małżeństwa;
  2. niechęć do jej męża, której przyczyną może być jego nieuwaga lub nawet wcześniejsza zdrada z jego strony;
  3. zanik uczuć do męża, brak pełnego życia seksualnego z nim;
  4. nagłe pojawienie się miłości z boku.

Jednak wszystkie powyższe motywy, z wyjątkiem ostatniego, z trudem można w jakiś sposób wyeliminować, rozpoczynając sprawy pozamałżeńskie.

Ale kobiety świadomie lub nieświadomie robią ten krok. Niektórzy po prostu chcą poczuć się mile widziani i kochani, inni po prostu czują się bezradni wobec problemów, które pojawiły się w ich życiu rodzinnym.

W tych rodzinach, w których małżonkowie wspólnie zgadzają się na praktykę związków poligamicznych, wszystko też nie jest bezchmurne, choć na początku może się wydawać inaczej.

  • Po pierwsze, jeśli w rodzinie są dzieci, to przede wszystkim cierpią one, dorastając bez pojęcia moralności i wartości rodzinnych;
  • Po drugie, w takiej sytuacji trudno mówić o wielkiej miłości między małżonkami. Zdradzanie żony za zgodą męża nie będzie w stanie uszczęśliwić jej, a relacje rodzinne zostaną po prostu pozbawione ciepła, szacunku i zaufania.

Podwójne standardy

Psychologowie przeprowadzili bardzo interesujące badanie, które wykazało, że przedstawiciele różnych płci inaczej patrzą na problem zdrady w stosunku do siebie.

Tak więc okazało się, że większość mężczyzn jest skłonna wierzyć, że sprawy pozamałżeńskie są dla nich dopuszczalne, a nie dla kobiet. Kobiety w tej kwestii przestrzegają zasady równości, stawiając takie same wymagania wobec silniejszego seksu, jak wobec siebie.

Podobny podwójny standard pojawił się w średniowieczu, kiedy wynaleziono tak zwane „pasy czystości”, które były używane tylko dla kobiet.

Chociaż współcześni uczeni uważają, że jest to fikcja i że tak naprawdę nie istniały żadne pasy, społeczeństwo nadal do pewnego stopnia wierzy, że mężczyźni są dozwoleni i usprawiedliwiani, za co kobiety są wyśmiewane i potępiane.

Jeśli zwrócimy się do religii świata, nie będzie w nich podwójnej moralności. Na przykład zdrada męża w islamie jest tak samo potępiona jak zdrada żony. Oczywiście współcześni ludzie rozwiązują takie problemy w rodzinie, ale zanim niemoralne zachowanie zostało publicznie ukarane.

Czy można wybaczyć zdradę żony?

Zdrada żony wobec męża jest poważnym sprawdzianem dla rodziny, gdy atakowane są nie tylko relacje małżonków między sobą, ale także los ich dzieci. Niewierność ukochanej osoby rani człowieka w głąb jego duszy i bardzo często zdobycie przebaczenia małżonka jest bardzo trudne lub po prostu niemożliwe.

Co doradzić człowiekowi w tak trudnej sytuacji, gdy minął pierwszy wybuch oburzenia i pozostała tylko gorycz i najgłębsze rozczarowanie?

Oczywiście, po pierwsze, powinieneś spróbować zdecydować, czy jesteś gotowy puścić zniewagę i ponownie rozpocząć życie z żoną.

Jeśli tak, poniższe wskazówki pomogą ci poradzić sobie z wewnętrznymi uczuciami:

  1. staraj się traktować sytuację tak racjonalnie, jak to możliwe, odrzucając nieprzyjemne emocje w tle;
  2. wymień cechy małżonka, dla którego ją kochasz;
  3. spróbuj odpowiedzieć: czy zdrada żony była pomyłką lub wzorem spowodowanym twoją nieuwagą wobec niej.

Oczywiście trudno jest wybaczyć niewierność, ale być może uda ci się przetrwać ten kryzys i zbudować naprawdę silną rodzinę. Po dokładnym rozważeniu sytuacji nadejdzie czas na ciężką rozmowę z żoną.

Posłuchaj jej wyjaśnień, co się stało, zastanów się, czy możesz je zaakceptować. W rezultacie nadal musisz dokonać bardzo trudnego wyboru: rozproszyć się lub pozostać razem.

Oczywiste jest, że nie możesz zabronić sobie odczuwania rozczarowania i bólu serca. Bardzo ważne jest, aby oboje małżonkowie chcieli zmiany, zrozumieli się i zaczęli się zmieniać razem.

Dzięki temu możliwe jest utrzymanie związku, a przy pełnym zrozumieniu i wsparciu takie zjawiska, jak zdrada męża lub żony, nigdy więcej nie wpłyną na twoją rodzinę!

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.